Oudervereniging de VOOR

De VOOR is de oudervereniging van OBS De Regenboog. De VOOR stimuleert en ondersteunt ouderparticipatie op school en fungeert als klankbord tussen ouders en school. Enerzijds door mee te denken en te praten over de dagelijkse gang van zaken op school. Anderzijds door praktische en financiële ondersteuning te bieden aan niet-reguliere activiteiten voor de leerlingen binnen schooltijd, waarvoor de school onvoldoende of geen gelden krijgt van de overheid.

 

Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, winterfeest, carnaval, lentefeest, zomerfeest en het schoolreisje. Maar ook de aanvulling van de bibliotheekboeken voor de schoolbibliotheek en de klassenbibliotheek, de betaling van vervoer naar excursies en theatervoorstellingen en een bijdrage aan het jaarlijkse schoolkamp van groep 8 worden van de ouderbijdragen betaald.

 

Voor de bekostiging van de activiteiten van de VOOR is de vrijwillige ouderbijdrage van groot belang. Activiteiten kunnen alleen dan doorgang vinden, wanneer er financiële middelen voor beschikbaar zijn. De vrijwillige ouderbijdrage voorziet in deze financiële middelen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren