Ouders & School

Ouders en school zijn actieve educatieve partners, die gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Voor onze school is educatief partnerschap van groot belang.

Dat willen we laten zien in:

 

Effectieve communicatie

Op basis van gelijkwaardigheid werken ouders met ons als school in onderlinge verbondenheid aan dat wat de kinderen doen en leren in de klas en school, waarbij de ouders belangrijke gesprekspartners zijn bij beslissingen van ons als school.

 

Ondersteuning van leerlingresultaten

Ouders en school wisselen ten aanzien van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van alle kinderen informatie uit en stellen elkaar in staat om kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen en aan elkaar advies te geven in het belang van de verdere ontwikkeling van kinderen.

 

Samenwerken met de gemeenschap

Ouders en school werken samen aan de maatschappelijke participatie van de kinderen en bereiden hen hierop voor, waar bij het accepteren van elkaars cultuur en gemeenschap een actieve rol van ouders en school wordt verwacht. Positieve betrokkenheid van ouders is een belangrijke factor die bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind. Kinderen voelen zich beter thuis op school wanneer hun ouders weten wat zij op school doen, erover praten en er rekening mee houden.

Een goed contact tussen ouders en school vinden wij daarom essentieel.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren