Organisatie van de school

Werken in combinatiegroepen

De groepen van OBS de Regenboog zijn verdeeld in combinatiegroepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.  Vanuit deze combinatiegroepen werken wij toe naar het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze kinderen. Concreet betekent dit, dat er steeds meer groepsoverstijgend gewerkt wordt en er ook  andere werkplekken ontstaan, dan alleen binnen het eigen groepslokaal. Kinderen ervaren het wisselend werken met elkaar in niveau, groep en leerkracht. Dat gebeurt binnen Maatwerk en onze thematische activiteiten. 

Om deze ontwikkeling goed te volgen vindt er regelmatig overleg plaats tussen de leerkrachten. Deze overleggen zijn vertaald in duo-overleg, teamvergadering en studiedagen. 

De groepen 3-4, 5-6 en 7-8 werken alle woensdagen gesplitst. Dat betekent elke jaargroep apart in een ander lokaal. We splitsen deze groepen ook tijdens HVO en muziek. 

 

Groepsindeling

Vanwege de kleinschaligheid  van onze school hebben wij combigroepen. In het samenstellen van de combigroepen houden wij met allerlei zaken rekening. Hierbij staat voorop dat we zo goed mogelijk onderwijs bieden dat het beste aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind. Daarnaast kijken we ook naar kind-kenmerken en werkattitude.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren